Volejbalové soustředění Říčky 2021

31.07.2021 Zdeněk Havel
8. Volejbalové soustředění VK DK

Foto Karosa 

8. Volejbalové soustředění VK DK pořádáme opět na chatě
Karosa v Orlických horách. První den jsme se rozdělili do družstev,
prohlédli si areál a ubytovali jsme se. První večer je především o seznámení se
s pravidly a s hlavním tématem tohoto týdne.

Téma minulého roku „Tajní agenti“ zkusíme překonat pirátskými „Lovci pokladů“, ?kdy každý tým bude muset
kormidlovat svůj koráb skrz rozbouřený oceán a prokličkovat se až k ostrovům, kde může najít ukryté útržky mapy, která je poslední den dovede až k pokladu. 4
mužstva po 8-mi členech tak v průběhu týdne budou muset splnit složité úkoly, které je snad dovedou až k vysněnému pokladu ??. Hodně zdaru! Pevnina na obzoru!!